Natur och miljö ligger oss varmt om hjärtat.

Gällande grustagen så är en stor del att återställa dessa så att de smälter in i naturen när vi slutat bryta grus från dessa.

I det allmänna miljöarbetet så använder vi till exempel färgad eldningsolja och ser till att hantera allt så att vi gör minsta möjliga åverkan på miljön.