Produktdatablad för vårt sortiment.

0-2 grus

Omma

 

0-4 grus

Blentarp, Omma

 

0-8 grus

Blentarp, Omma

 

B grus

Blentarp, Omma

 

HB grus

Blentarp, Omma

 

4-8 natursten

Blentarp

 

8-16 natursten

Blentarp, Omma

 

16-32 natursten

Blentarp, Omma

 

32-50 natursten

Blentarp, Omma

 

50-80 natursten

Omma

 

80-100 natursten

Omma, Örsjö

 

100-200 kullersten

Omma

 

100-300B kullersten

Örsjö

 

150-200 kullersten

Örsjö

 

200-400 kullersten

Örsjö

 

Prydnadssten

Örsjö

 

Storsten

Omma, Örsjö

 

Hästspecial

Omma