Anäggningstips!

Stenmur med trappa

 

Vår kullersten har ytterst lite “skrot” i sig och därför blir det ytterst lite returtransporter. Den runda formen är populär och därför är de flesta sorter beställningsvara.

50-80
Kallas ibland “kattaskallar” och passar bra utmed husgrunder, intill stallbyggnader eller som klassisk kullerstensgård.

80-100
Klassisk storlek för stensättningar , trafikdelare, innergårdar mm.

 

150-200
Klassisk storlek för stensättningar , kantstenar, trafikdelare, innergårdar, gärdsgårdar mm.

 

200-400
Kantsten, gärdsgårdar, dekorationsstenar, ämne för att borra och sätta vattenslang genom.

 

+400        

För dammbyggnader, hovder, vågbrytare, stengärden, vattenfall mm.