Vi utför hyvling, kantklippning, sopning med eller utan uppsamling, sommarsaltning, kantskärning och spridning av slit- och bär-lager.

Läs mer om vägunderhåll här.

Se vår övriga utrustning under Bilder.

 

 

Med vår soputrustning monterad på vår traktor så kan vi sopa rent det mesta. Vi sopar rent från grus och sand efter vintern på vägar, parkeringsplatser, gångar, cykelbanor, gångbanor, trottoarer m.m.

 

Era grusvägar hyvlar vi med vår väghyvel monterad på traktor. Hyvlingen sker för att få bort spår och håligheter i vägen. Jämnheten återställs och skapar god komfort för er. Vi utför helst detta under våren och står då även till tjänst med sommarsaltning.

Om slitlagret är för tunt hjälper vi även till med komplettering av denna.

 

Vägkanterna klipper vi åt er för att förbättra sikten och säkerställ framkomligheten. Detta underlättar underhållsarbetet och ger en mer tilltalande vägmiljö.

 

Vid kantskärning så krävs det kraft och tyngd i maskinerna för att skära djupt och flytta materialet, därför använder vi våra hjullastare till detta. Kantskärningen återställer vägens form och förbättrar avrinningen.