Lastning av grus i säckar

 

0-2

Putsgrus avsedd for putsning och murning av konstruktioner både inom och utomhus.

0-4

Puts och murgrus.

Sättgrus avsedd för plattor, avjämningsgrus innan gjutning av plattor, till paddockar, kabelsand mm.

0-8

Dräneringsgrus, plattläggning av grövre plattor, rörgrävssand mm.

B50

Stenfri (över 50 mm) dränerande fyllnadsgrus som har ypperlig bärighet och kompakteras lätt.

B-grus

Grus för fyllnadsändamål som inte tvunget måste vara dränerande.