I vår egen verkstad så  jobbar vi med och underhåller maskiner och utrustning främst med egen personal. Allt för att hålla vår maskinpark i bästa trim. När vårt eget kunnande eller tid inte räcker till så tar vi självklart in proffsen.

Här skapas också i mångt och mycket de välkända ”Jönsson-lösningarna” som ni kan läsa mer om i vårt Jubileumsnummer vilket finns att ladda ner under vår Historia-sida.