Vårt senaste lilla tillskott!

Nu har vi även möjlighet att erbjuda snö och halkbekämpning med vår minsta maskin.

Lämplig för gångar och liknande.

Kontakta oss för mer information.